خدمات ارائه شده ما

خدمات پرستاری آسمان

 

با پرستاری آسمان، انواع خدمات مراقبتی، درمانی و آزمایشی به راحتی در دسترس شماست.

تفسیر آزمایش

آزمایش با درخواست شما

تست کرونا در منزل

تزریقات

پزشک

نوار قلب(همراه با تفسیر)

توصیه‌های پرستاری برای سالمند ناتوان

تعریف ناتوانی در مراقبت از خود : حالتی است که فرد درانجام یا تکمیل فعالیتهای روزانه اعم از خوردن ، حمام کردن ، دستشویی رفتن ، لباس پوشیدن احساس ناتوانی می کند .

دراین شرایط اطرافیان باید مراقبت بیشتری داشته باشند و درصورتی که اطرافیان زمان مناسب برای نگهداری از فرد کم توان را ندارند می توانند با تماس با مرکز خدمات پرستاری آسمان این مسئولیت را به پرستار سالمند مرکز بسپارند تا با خیالی آسوده درهمه زمینه های نگهداری و مراقبتی از سالمند با بهترین شرایط نگهداری شود در هر صورت که شرایط حضور پرستار در منزل نباشد از معیارهای افزایش استقلال استفاده می‌شود .

روشهای افزایش استقلال در حمام:

از اسفنج با دسته بلند برای پشت و اندامهای تحتانی استفاده کنید .

در صورتی که در نشستن در وان ناتوان هستید از صندلی دوش استفاده کنید .

از دوشهای بلند برای ابکشی راحتتر استفاده کنید .

از دستگیره‌های مطمئن در نزدیک دوش یا وان حمام استفاده کنید .

از پادری غیر قابل سر خوردن برای محل قرار گرفتن دوش یا وان حمام استفاده کنید.

مقالات مرکز خدمات پرستاری آسمان 

                 نکات کلی بهداشتی بیماران کرونا 

1)شما باید در یک اتاق مجزا از سایر اعضای خانواده استراحت کنید. اتاق مورد نظر باید یک پنجره باز و یک در باز داشته باشد تا تهویه هوا به درستی انجام شود. در صورتیکه این شرایط امکان پذیرنباشد بیمار بایستی حداقل یک متر از سایر افراد خانواده فاصله داشته باشد.

2)جابجائی و حرکت بیمار محدود شود و حتی االمکان فضای مشترک (آشپزخانه، حمام، توالت و)…

دارای تهویه مناسب بوده و پنجره ها در جهت گردش هوا باز شوند.

3)تعداد مراقبین بیمار به حداقل رسانده شود و در صورت امکان یک نفر که دارای وضعیت سالمت مطلوب بوده و دارای ضعف سیستم ایمنی و یا بیماری زمینه ای نباشد از بیمار مراقبت کند. بیمارملاقات ممنوع باشد.

4) بعد از هربار تماس با بیمار و مکان نگهداری وی، مراقب و یا افراد خانواده شستشوی بهداشتی دست انجام دهند.

5) دست ها قبل و بعد از آماده کردن و خوردن غذا و یا هر زمانی که فرد احساس کند که دست های وی آلوده است باید شسته شود. در صورتیکه آلودگی دست مشهود نباشد، میتوان از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل استفاده کند.

6) پس از شستشوی دست با آب و صابون از دستمال کاغذی برای خشک کردن دست ها استفاده کنند. در صورت استفاده از حوله های پارچه ای باید به محض خیس شدن، حوله دیگری جایگزین شود.

7) جهت جلوگیری از انتشار ترشحات تنفسی حتما از ماسک استفاده شود. بیمار باید از ماسک معمولی (استفاده از ماسک فیلتردار برای بیمار باعث پخش شدن ویروس در محیط می شود) استفاده نماید.

*برای بیمارانی که قادر به استفاده از ماسک نمی باشند الزم است به صورت جدی بهداشت تنفسی رعایت شود. به عنوان مثال در زمان سرفه و عطسه بینی و دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشانند